Svimmelhed

meniere
Øresten / ørekrystaller

BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) er den mest almindelige form for svimmelhed der kendes. Svimmelheden opleves positional, dvs. svimmelheden optræder når der ændres på hovedstillingen. Når du lægger dig i sengen, drejer dig i sengen og/eller hvis hovedet bøjes fremover/bagover opleves en svimmelhed, som kan være meget forskellig i styrke. Jeg bliver ofte mødt af sygehistorier, hvor der fortælles, at svimmelheden optræder, når der fx. skal snørres snørebånd. Eller mekanikeren der bliver svimmel, når han arbejder under bilerne.

Ved BPPV kan man samtidigt også opleve at være svimmel, når man skal orienterer sig rundt typisk fra side til side.

Ofte er svimmelheden forbigående, men kan behandles forholdsvis nemt. Jeg ser derfor ingen grund til længere sygemeldinger og bør behandles hurtigst muligt.

Behandlingen afhænger af hvor krystallerne sidder, og om de sidder fast eller om de er løse. Af metoder findes bl.a. Epleys manøvre, Semont, BBQ roll (Lempert), Bent Over Threatment , Brandt-Daroff Exercise m.fl. Jeg kan bedst anbefale Brandt-Daroff Exercise, da øvelsen ikke er afhængig af hvilken side ørekrystallerne er placeret i. Men det er svært at gennemføre selv.

Der findes behandling for BPPV i TRV stol.  Behandling i stol er sjældent nødvendigt og resultatet bliver ikke bedre. TRV har sin fordele fx. hvis du er meget stivgjort i nakken.

Efter endt behandling, kan du føle dig svimmel i et par dage. Dette er normalt. Hvis du herefter føler dig rask og efterfølgende oplever BPPV igen, er det formentligt nye krystaller der giver symptomerne. Det er formentligt ikke de gamle krystaller, der giver symptomer igen.

Se video ved klik her

 

 

meniere
MB Meniere

Prosper Ménière var fransk læge (1799-1862) og fungerede i Paris samtidigt med Napoleon den tredje Frankrigs første præsident og sidste kejser (1808-1873).

Baron Guillaume Dupuytren kender vi inden for lægeverdenen, som den læge der beskrev operationen for udbedring af Dupuytrens kontraktur. Depuytren var læge for Napoleon den tredje og her kommer Prosper Ménière ind i billedet. Han var nemlig Dupuytrens assistent, og ikke så vigtig en person dengang. Efter sigende led Prospér Meniere selv af svimmelhed.

Menieres svimmelhed optræder i anfald og er voldsomme af karakter. Kvalmen afhjælpes ikke, selvom man ligger ned med lukkede øjne. Opkastning kan forkomme. Varigheden er ca. 20 minutter til flere timer. Mange gange er man ukampdygtig i flere dage herefter. Følgende symptomer beskrives:

  • Svimmelhed
  • Hørenedsættelse
  • Tinnitus
  • Tyngdefornemmelse til øret

Det tager lang tid at stille diagnosen. Diagnosen stilles bl.a. på en objektiv måling af høretabet i forbindelse med et anfald. Det kræver gentagne høreprøver igennem flere måneder.

Behandlingen afhænger af hvor generende symptomerne er. De behandlinger der kendes, behandler svimmelhedsanfaldets varighed og hyppighed. Det er derfor vigtigt, at varighed og hyppighed af anfald registreres. Jeg anbefaler at man anskaffer sig en årskalender, og her noterer anfald med et kryds. Efter krydset noteres det hvor lang tid anfaldet varede. Det er nemt at overskue krydser i en årskalender i forholdet til effekt af behandling.

Man må forvente at menieres svimmelhed vil brænde ud efter nogle år. I den forbindelse findes et varigt ensidigt høretab. Det er anfaldende der ophører. Den orienteringssvimmelhed der persterer kræver genoptræning.

meniere
Virus på Balancenerven

En svimmelhedslidelse alle kender, men faktisk ikke så hyppig i klinikken. Svimmelheden opstår pludseligt og ofte så voldsom, at man kaster op. Svimmelheden tåles bedst når man ligger ned med lukkede øjne. Svimmelheden aftager for det meste efter et par dage. Det er typisk at der man søger læge og bør videre ´henvises til speciallæge.  Man skal helst ses inden for 4 dage efter symptom debut, da der her er mulighed for en bedret prognose hvis en behandling med prednisolon iværksættes.

Det handler således om at komme sig over den akutte del. Så snart den akutte del er overstået opleves kun en svimmelhed ved orientering (drejning af hovedet). Den observante vil måske kunne skelne imellem at svimmelheden mest udløses ved hoveddrejning til den ene side. I den akutte fase kan antihistamin mod søsyge benyttes med fordel fx Mazine.

Efter den akutte fase følger en mere vedvarende svimmelhed ved orientering ved bevægelse. Mange gange finder kroppen selv ud af at kompensere for denne svimmelhed, men der kan også udvikles dårlige vaner, for at svimmelheden kan udholdes. Det er vigtigt, at blive genoptrænet efter virus på balancenerven. Jeg vedhæfter her et træningsprogram til genoptræning. Du skal være opmærksom på, at det er svært at gennemføre uden instruktion. Og det er min erfaring, at øvelserne ikke udføres korrekt og at en instruktion næppe er nok.

Hent træningsprogram mod svimmelhed her

meniere
Uspecifik svimmelhed

 

Der kan være flere oplagte årsager til svimmelhed af uspecifik type. Svimmelhed kan opleves på mange forskellige måder. Her er et par bud på oplevelser af svimmelhed.

Svimmelhed i hvile/når man sidder stille: Fornemmelse som på et skibsdæk at verden gynger fra side til side. Opleves ved stresstilstande. Oftest er der andre stresssymptomer også fx.: Lydoverfølsomhed, tinnitus, fokuseringsproblemer, natlig opvågning, uro i benene. Der kan opleves snurren i fingrene og snurren/følelsesløshed om læberne.

 

Svimmelhed/usikkerhed når jeg går over en parkeringsplads eller når jeg handler ind: For at have en god balance uden oplevelse af svimmelhed skal to ud af tre balancesanser fungere. De tre sanser er: synssansen, balanceorganet i det indre øre og følesansen. 

 

Svimmelhed når jeg går eller løber. Som om verden hopper: Dette opleves ved en sjælden lidelse med navn: “Dehiscience of the superior canal”. Man hører mere end normalt. Typisk fx. kan man høre øjnene bevæge sig når der er stille. Man kan opleve besvimmelser når bestemte frekvenser høres.