Øret

meniere
Kronisk flydeøre

Tilstande  i øregang, trommehinde eller indre øre kan give kronisk øreflåd. Det kræver grundig oprensning og ofte gentagne gange. Behandles øret tørt åbenbarer årsagen sig oftest.

Det kan kræve faste besøg til tjek og eventuelt oprensning af øret, for at forebygge flåd.

meniere
Betændelse i øregangen

Symptomer på betændelse i øregangen er smerter og følelsen af, at øregangen lukker til. Opstår ofte i forbindelse med at man gentagne gange klør sig i øregangen. Små rifter opstår og rifterne er indgangsport for bakterier.

Det er ikke tilstrækkeligt, at blive behandlet med antibiotika. Behandlingen er en specialistopgave, hvor øregangens form sikres mod absces og kronisk aflukning af øregangen.

Fremadrettet behandles øret mod kløe. I den forbindelse er øredråber indeholdende antibiotika uhensigtsmæssige.

meniere
Børn og dræn

Kronisk Sekretorisk Otit eller Sekretorisk Otitis Media (SOM) betegner det, som mange kalder væske på ørerne. Det er en tilstand, man kan få mistanke til, ved mistrivsel af barnet. For at forstå SOM, kræver det en lille forklaring.

Alle børn har svælgpolypper i mere mindre omfang. Nogle gange spærrer polypperne for udluftningen af mellemøret, der foregår via det eustatiske rør. Spærringen af det eustatiske rør, kan give kronisk undertryk i mellemøret.

Der kan så dannes en sej og klæbrig væske i mellemøret kaldet “glue”. Glue i mellemøret giver målbare gener i form af hørenedsættelse.

Det rekommanderes, at der måles på øret gentagne gange over nogle måneder, da tilstanden ofte forsvinder af sig selv.

Behandlingen kan være trommehindedræn, der ved børn anlægges i fuld narkose.

Efter anlæggelse af trommehindedræn, bemærkes det ofte, at barnet får en bedre trivsel. Bedret nattesøvn er også beskrevet.

meniere
Benæder

Kolesteatom eller Benæder er en kronisk destruktiv tilstand i øregang og/eller mellemøre. Tilstanden kræver gentagne oprensninger af øret, og resulterer mange gange i operation af mellemøret.

Er du opereret for benæder, bør du kontrolleres jævnligt ved øremikroskopi, oprensninger og høreprøver.

meniere
Hul i trommehinden

Hul i trommehinden kan opstår af mange årsager. Hvis hullet er stort, kan det give hørenedsættelse. Altid oplagt med en høreprøve i den forbindelse.

Nogle gange er det nemt at få til at hele op, men til tider kræver det operation i fuld narkose.

Ved operationen genskabes den fibrøse forstærkning der mangler.

En forudsætning for et godt og vedvarende operativt resultat, skal man kunne udlufte mellemøret ved valsalvas manøvre.

Man opererer børn for hul på trommehinden fra skolealderen. Egnethed vurderes på, hvor god barnet er til at samarbejde.