NÆSEPOLYPPER

Næsepolypper findes hyppigst hos voksne. Bliver tit forvekslet med svælgpolypper som alle børn har, i mere eller mindre omfang.

Næsepolypperne forefindes i næsehulen. Er ofte en del af et allergisk sygdomsbillede, og derfor udreder jeg altid for allergi, når jeg finder næsepolypper.

Du oplevet tilstoppet næse og nedsat lugtesans. Og det er netop de to ting vi skal behandle.

Der anvendes lokal administreret steroid. For det meste er næsespray tilstrækkeligt. Hvis ikke det er tilfældet skifter vi til steroid næsedråber.  Både ved spray og dråber, er det vigtigt at hovedet føres bagover efter administrationen af medicinen. Hovedet skal bagover for at medicinen kan komme til at røre ved polypperne. Ellers virker det ikke.

Formålet med behandlingen er at undgå operation.