SNORKEN / APNØE

Snorken kan være generende. Apnøe som ofte ses samyidigt med snorken kan forekomme i en grad så det er sundhedsskadeligt.

Du vil hos mig blive undersøgt om mulige årsager. Du låner et apparat med hjem, hvormed vi kan måle og registrere dit luftskifte, iltmætning mv. Vi gennemgår rapporten sammen og finder en løsning.