Høreapparater

Du kan få høreapparater med tilskud, her i klinikken, på lige fod som med andre private høreapparats-leverandører.
Er du medlem af "Sygeforsikringen Danmark", kan du få høreapparater uden egenbetaling.

Bemærk, at du kan henvises til en offentlig høreklinik, uden egenbetaling.