Helbredstillæg gælder for pensionister og førtidspensionister efter gammel ordning (før 2003) med formue på under 87.700 kr
Information findes på www.borger.dk