Klage over sundhedsvæsenet

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan du klage over sundhedsvæsenet.
Du kan klage over:

-Den sundhedsfaglige behandling, du har fået.

-Brud på dine rettigheder som patient.